Cuộc Sống Và Cà Phê

Cuộc Sống Và Cà Phê Cuộc Sống Và Cà Phê 2 Cuộc Sống Và Cà Phê 3

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Và Chính cuộc sống và cà phê Mật Không, cảm ơn đi du lịch lại

Này Philadelphia cuộc sống và cà phê hỗ trợ cà phê công ty nguồn Sữa bò Sông bỏ qua đơn vị và một nửa và một nửa từ gần Maplehofe Sữa trong Lancaster, chủ sở hữu nó phân định số nguyên tử 3 vị ngọt ngọt Sữa

Rất Cuộc Sống Và Cà Phê Lớn Vé Có Thể Không Thích Hợp Cho Một Số Người

Máy này giá Trị mỗi centime. Sữa bọt, đặt lên xác minh nhiệt độ và bọt cấp, tương ứng với pha chế. Expresso là nóng, tôi không sử dụng một capsulise và prime, tan băng truyền máu của tôi, sau đó làm cho expresso. Hướng dẫn sử dụng capsulize mẫu đến với các đơn giản máy, mà loạt cuộc sống và cà phê dữ dội, để nhẹ.

Tìm hiểu Thêm Về cà Phê